Zamek Bolczów

Na ziemiach polskich jest wiele zamków, które można zwiedzać, są w dobrym stanie, odbudowane lub zrekonstruowane, jest informacja turystyczna, można je zwiedzać. Zadbały o to odpowiednie instytucje, prywatni właściciele lub gminy. Jest jednak wiele obiektów w stanie ruiny i nie ma nawet tablicy informacyjnej, co to za zamek, kto zbudował, kiedy został zniszczony. Wokół porastają chaszcze i nikt się tym nie zajmuje. Tymczasem tak niewiele trzeba ze strony gminy lub miasta, żeby udostępnić te ruiny do zwiedzania, a nawet zachęcić do tego. Środki na to się znajdą z różnych funduszy pomocowych.

Zamek Bolczów to ruiny na wzgórzu koło Janowic wielkich, w obszarze Rudaw Janowickich. Zamek zbudowano w 1375 roku w dość ciekawy sposób, ponieważ w mury obronne wkomponowano 2 duże skały. W początkowym okresie w zamku były dwa budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kaplica i cysterna na wodę. Zamek dość szybko został zniszczony, nastąpiło to w trakcie wojen husyckich na początku XV wieku. Zamek Bolczów odbudowano prawie sto lat później i w kolejnych wiekach rozbudowywano, przystosowując zamek do ówczesnych metod wykorzystania broni palnej. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek Bolczów opanowali Szwedzi, którzy opuścili go w 1645 roku, uprzednio podpalając zabudowania. Po tych zniszczeniach zamku nikt nie odbudowywał, aż do połowy XIX wieku. Wtedy zamek Bolczów częściowo zrekonstruowano i zbudowano schronisko turystyczne. Wykorzystywano je kolejne sto lat, aż zostało rozebrane 1946 roku i od tego czasu zamek jest w ruinie.

About admin